Trận đấu hấp dẫn

*CÚP C1 CHÂU ÂU

03:00, 08/12/2021

x
Real Madrid

Inter Milan

Real Madrid

-0.5 0.99

Inter Milan

0.5 0.94

*CÚP C1 CHÂU ÂU

03:00, 08/12/2021

x
AC Milan

Liverpool

AC Milan

-0.25 0.89

Liverpool

0.25 -0.96

*CÚP C1 CHÂU ÂU

03:00, 09/12/2021

x
Bayern Munchen

Barcelona

Bayern Munchen

-0.75 0.86

Barcelona

0.75 -0.93